Norm NBN D 50 001

De Belgische norm NBN D 50-001 'Ventilatievoorzieningen voor woongebouwen' is gepubliceerd in oktober 1991 en geeft richtlijnen om woningen op een degelijke manier te ventileren. Het is de taak van de opdrachtgever en/of de installateur om ventilatievoorzieningen conform de norm aan te brengen in gebouwen met een woon- of verblijfsfunctie. De bewoners zijn vrij deze voorzieningen te gebruiken. De norm bepaalt enkel dat de voorzieningen aanwezig moeten zijn. Dat impliceert dat de bewoner zelf de verantwoordelijkheid draagt bij problemen en schade door het niet gebruiken van de ventilatievoorziening.

Welke debieten moeten gerespecteerd volgens NBN D 50-001 worden voor een basisventilatie van gewone ruimten?

NOMINAAL VENTILATIEDEBIET
In de woonkamer, studeerkamer, slaapkamer, ... Kortom in alle lokalen van een woning geldt dezelfde voorwaarde voor de bepaling van het nominaal debiet. 3,6 m³/u en per m² vloeroppervlakte
BIJZONDERE VOORWAARDEN
Woonkamer (living) Minimum 75 m³/u
Mag beperkt worden tot 150 m³/u
Open keuken Minimum 75 m³/u
Gesloten Keuken Minimum 50 m³/u
Mag beperkt worden tot 75 m³/u
Badkamer
Wasplaats
Minimum 50 m³/u
Mag beperkt worden tot 75m³/u
WC Minimum 25 m³/u
Slaap- en studeerkamer Minimum 25m³/u
Mag beperkt worden tot 72m³/u

De norm geeft aan tot welke debieten u de in- of afvoer van lucht mag beperken. U kunt aan de vereisten tegemoet komen door de toevoeropening voor natuurlijke toevoer te dimensioneren op 10 cm² per m² vloeroppervlakte en de afvoerkanalen voor natuurlijke afvoer te berekenen op 10 cm² per dm³/s. Dit geeft voor een wc bijvoorbeeld een opening van 70 cm³ of een minimale diameter van 100 mm. Voor een keuken of badkamer wordt dit 140 cm² of een diameter van 150 mm.