Ventilatie

Ventileren is noodzakelijk om een goede luchtkwaliteit in huis te krijgen en is eenstieel voor een gezond binnenklimaat.

Wij werken voor ventilatie met het Belgische merk Thermelec. Zij hebben een zeer goede prijs/kwaliteit verhouding en bieden bovendien een goede onderhoudservice.

De belangrijkste redenen om te ventileren zijn:

  • het aanvoeren van zuurstof voor de bewoners
  • het afvoeren van hinderlijke en schadelijke stoffen uit bouwmaterialen, onderhoudsproducten, keukengeurtjes, ...
  • het afvoeren van het teveel aan warmte en vochtigheid om condensatie en schimmelvorming te vermijden
  • afkoelen van de woning in de zomer wanneer de omgevingstemperatuur 's nachts lager is dan de binnentemperatuur

Wij zorgen ervoor (eventueel samen met de architect) dat het ventilatiesysteem aan de normen voldoet en dat de bewoner op de hoogte is van het nut en het correct gebruik ervan. Als bouwheer kunt u uw vereisten op vlak van ventilatie contractueel vastleggen met de architect en de installateur.

Voor meer informatie kunt u de Belgische norm NBN 50 001 raadplegen.

Er zijn verschillende types mechanische ventilatie:

Systeem A

Natuurlijke toevoer van verse lucht via toevoerroosters in vensters of muren. De doorstroming van lucht verloopt langs roosters in binnenwanden of -deuren. Afvoer van vervuilde of vochtige lucht, gebeurt op natuurlijke wijze via verticale afvoerkanalen met regelbare roosters.

Systeem B

Mechanische toevoer van lucht, natuurlijke afzuiging (via roosters) van lucht. Wordt weinig gebruikt en is afgeraden, afvoer van verontreinigde lucht is het belangrijkste.

Systeem C

Mechanische afzuiging van de verontreinigde lucht en natuurlijke toevoer van verse lucht via ventilatieroosters. 

Systeem D

Mechanische toevoer en afvoer, ook balansventilatie genoemd. Dit is het beste, maar duurste systeem, vaak in combinatie met een warmterecuperatiesysteem dat de ventilatieverliezen bij de af- of aanvoer van lucht nagenoeg volledig opvangt. Dit levert een fikse energiebesparing op (tijdens het stookseizoen). Balansventilatiesystemen kunnen gemakkelijk ingesteld en aangepast worden op basis van het seizoen of de geografische ligging van uw woning,... (D combinatie van B en C Ventilatie).